Past Meetings

An archive of pictures, programs, and abstracts from past SLB meetings dating from 2019 back to 1996.

Course Details

Past SLB Meetings (2019 - 2010)
SLB 2019, Boston, MA
SLB 2018, Phoenix, AZ
SLB 2017, Vancouver, B.C.
SLB 2016, Verona, Italy
SLB 2015, Raleigh, NC
SLB IEIIS 2014, Salt Lake City, UT
SLB 2013, Newport, RI
SLB 2012, Maui, HI
SLB 2011, Kansas City, MO
SLB/IEIIS 2010, Vancouver, BC
Past SLB Meetings (2009 and older)
SLB/ICS/ISICR 2009, Lisbon, Portugal
SLB 2008, Denver, CO
SLB 2007, Cambridge, MA
SLB/IEIIS 2006, San Antonio, TX
SLB 2005, Oxford, England
SLB 2004, Toronto, ON
SLB 2002, Turin, Italy
SLB 2000, Cambridge, MA
SLB 1999, Cambridge, UK
SLB 1998, La Jolla, CA
SLB 1996, Verona, Italy
© Copyright 2022 | Privacy | Designed by SLB